aktualizováno: 09.08.2019 14:44:15

Obora Jedlovec & Obora Jesenická

Obora Jesenická

Základní informace o oboře Jesenická 

 
Název obory: Obora Jesenická č.303
 
Držitel: Dimitrij Pandadis         
Uživatel: Dimitrij Pandadis, Nádražní 204, Javorník 790 70, Olomoucký kraj
     
 
     
Výměra celkem
Celková výměra obory 10 ha, z toho tvoří 7 ha zemědělská půda, 3 ha ostatní plochy.  
 
 
Rok založení obory
Oboru v roce 1999 postavila Jesenická obchodní společnost, spol.s .r.o.
 
 
Historie vzniku obory
Zahájení obory proběhlo v roce 1999. Zřizovatelem Jesenická obchodní společnost, spol.s .r.o. Obora se nachází v podhůří Rychlebských hor nedaleko městské části Javorník - Jánský Vrch. V roce 2007 převedena do vlastnictví pana Dimitrije Pandadise.
 
Geografická poloha
Obora se nachází v malém městečku Javorník u Jeseníku, v podhůří Rychlebských hor.    
 
 
Popis terénu, reliéfu, nadmořská výška
Terén obory je z části skalnatý a velmi členitý. Nachází se v cca 300m nad mořem. Jsou zde velmi vhodné podmínky pro chov daňčí a mufloní zvěře.
 
 
 
Charakter lesních porostů, dřevinná skladba
Tvoří ho převážně listnatý porost, louky a remízky. Z části je zde smrkový porost a místy i trnkové keře.  
 
 
Chovaná zvěř
V současné době se zde chová zvěř daňčí a mufloní.Stavy zvěře daňčí normované / minimální v poměru 5/5 a mufloní normované / minimální v poměru 5/5. Oba druhy zde jsou v chovu od počátku. Letos plánujeme obnovu krve u daňčí zvěře.  
 
 
Význačné trofeje  
V roce 2008 zde byl uloven zlatý muflon v bodové hodnotě 215,3 CIC, zlatý muflon v bodové hodnotě 206,85 CIC.  
 
 
Ostatní informace
V současné době se připravuje rozšíření plochy obory. Do budoucna bychom zde chtěli chovat ještě jeden druh a to Jelence Virginského. V letošním roce plánujeme obnovit krev u daňčí zvěře.